• Español
 • Català
 • English
 • Deutsch
 • Français
 • العربية
 • Per què UniCor?

  Per l'experiència obtinguda en els últims anys donant classes d'anglès, alemany, francès, japonès, xinès, portuguès, àrab, Catalan for Foreigners, Spanish for Foreigners i altres llengües, amb professors nadius i/o titulats.

  Tenim un sistema d’ensenyament pràctic i innovador fortament orientat a fer que els nostres alumnes es comuniquin d’una manera fluïda en l’ idioma escollit.

  Amb el nostre mètode, els alumnes són capaços de percebre un desenvolupament i ampli progrés des del primer dia.

  Preparem els nostres alumnes per als exàmens oficials del Cambridge ESOL, Institut Français, Goethe Institute i Instituto Cervantes.

  A més d’assistir a les classes, t’oferim tutories gratuïtes, sempre que el cap d’estudis ho cregui convenient, perquè tinguis un millor rendiment.

 • Oferim:

  · Professors nadius i titulats
  · Classes de 3 o 6 hores setmanals
  · Matricula oberta tot l’any
  · Seguiment individual del progrés i atenció personalitzada
  · Grups reduïts amb un mínim de 4 i un màxim de 8 alumnes
  · Àmplia possibilitat d’horaris: matí, tarda, nit i dissabtes
  · UniCor Languages prepara candidats per a les Cambridge English Qualifications
  · Preparació per a titulacions oficials de Institut Français, Goethe Institute i Instituto Cervantes
  · Cursos que segueixen el Marc Comú Europeu de Referència (MCER) de coneixements d’idiomes del Consell Europeu
  · Per aprovar el curs i obtenir el corresponent certificat d'estudis cal un resultat positiu superior al 75%
  · Videoteca